نمادینه View website

Developer description

نمـادینه یک پایگاه اینترنتـی‌ست در عرصه‌ی هنرهای تجـسمی که اخبار روز هـنر را بازتاب می‌دهد.
سایت نمـادینه را مطالب اختصاصی تالیف همکاران تحریریه، ارسال خبر از سوی هـنرمندان، اخبار خبرگزاری ها و نیم نگاه به مطالب سایت های هنری دیگر (با ذکر منبع) تشکیل می دهد.
نمـادینه را اعضای نامحدود آن، با ارسال خبر، عکس، فیلم و لینک به‌روز می‌کنند.

Last updated 4 إبريل 2011

By using our website, you agree to our privacy policy   OK