Developer description

هدف این سایت ایجاد ارتباط میان مجریان (برنامه نویسان، طراحان سایت، طراحان گرافیکی و …) و خریداران خدمات و تخصص مجریان است.
روش کار سایت به این صورت است که خریدار پس از ثبت نام در سایت و ساخت حساب خریدار پروژه (درخواست انجام پروژه) خود را با انتخاب این گزینه از منو در سایت می‌گذارد.
پس از بررسی پروژه توسط یکی از تسهیلداران سایت و تطابق آن با قوانین سایت پروژه تایید می‌شود و در لیست پروژه های سایت قرار می‌گیرد.
در این زمان مجریان سایت با بررسی پروژه، در صورت تمایل برای انجام آن، پیشنهاد قیمت و توضیحاتی برای خریدار ارسال می نمایند.
خریدار نیز درصورت نیاز می تواند به سوالات مجریان پاسخ داده و یا در مورد چگونگی انجام کار از آنها سوال نماید.
در نهایت زمانی که خریدار مجری مورد نظر خود را شناسایی کرد با تایید پیشنهاد وی و گروگذاری هزینه پروژه در سایت، کار توسط مجری شروع می شود و پس از خاتمه کار با تایید خریدار هزینه انجام پروژه به مجری پرداخت می شود.

Last updated 4 إبريل 2011

By using our website, you agree to our privacy policy   OK