Developer description

داناترین سایت پرسش و پاسخ درباره فناوری اطلاعات است.
در این سایت می‌توانید به سادگی پرسش‌های خود را مطرح کنید و به پرسش‌های دیگران پاسخ دهید. به پرسش‌ها و پاسخ‌ها رای بدهید و درباره پرسش‌ و پاسخ‌ها نظر بدهید.
داناترین یک سایت پرسش و پاسخ (Q&A) وب 2 فارسی است که به ارائه سرویس مشابه سایت StackOverflow در حوزه فناوری اطلاعات می‌پردازد.
اگر از شلوغی انجمن‌های گفت و گو سنتی خسته شدید و می‌خواهید در یک محیط وب 2 و همگام با سایر کاربران برای پرسش‌های خود پاسخی بیابید جای درستی آمدید.

Last updated 4 إبريل 2011