Developer description

همینا بعنوان بازار مجازی خرید و فروش ایرانیان و با اتکا به دانش و تخصص لازم در زمینه تجارت الکترونیکی، بستری مناسب جهت انجام خرید یا فروش شما کاربران گرامی را فراهم آورده است.
هدف اولیه این سایت، بوجود آوردن مکانی است که هموطنان ما بتوانند اجناس کارکرده خود را که قابل استفاده هستند، برای فروش در معرض نمایش بگذارند.
در همینا شما می توانید هم به عنوان فروشنده و هم خریدار فعالیت داشته باشید.
سایت همینا نیز بعنوان واسطه، عملیات خرید و فروش شما را آسان تر می سازد.

Last updated 4 إبريل 2011