Developer description

معلم من، یک پل ارتباطی بین معلم و دانش آموز است که به دانش آموز کمک می کند تا معلم دلخواه خود را در هر زمینه ای راحت تر بیابد.
“معلم من” به معلمين اين امکان را می‌دهد تا با وارد کردن برنامه زمانی خود و تکميل اطلاعاتشان در ليست دبيران قرار گيرند.
از سوی ديگر، ساير کاربرانی که در هر زمينه‌ای به دنبال معلم هستند، با جستجو در سيستم، معلم موردنظر خود را می‌يابند.

Last updated 4 إبريل 2011