کلانتیر View website

Developer description

کلانتیر یک شبکه اجتماعی مبتنی بر وب2 و برپایه اشتراک لینک است.
کلانتیر یک واژه ترکیبی از کلان و تیر است و نشان از رسیدن به لینک های برتر می باشد.
کلانتیر در زبان ترکی به معنای داس بزرگ است که لینک های بزرگ را درو می کند!

Last updated 20 فبراير 2011