ایده کده View website

Developer description

ایده کده چیست ؟
ایده كده همین است ، همین كه سئوال در ذهن شما ایجاد شود! این ساده ترین پاسخ ما به شما است .
شما در ایده كده می آموزید بهتر ببینید و بهتر فكر كنید، در این شهر فرا می گیرید كه مشكلات را ببینید و از خود بپرسید كه چگونه می توان آنها را حل كرد.
جامعه ایده كده بر آن است تا با بهره گیری از عقل جمعی تمامی اعضای خود به توانایی پردازش ایده های خام و غیر قابل اجرا برسد و تمام آنها را قابل اجرا و كاربردی نماید.
هدف اصلی ایده كده تولید و پردازش ایده است، ما سعی كرده ایم تا سازوكار ذهن شما را با استفاده از واسط های گرافیكی به نهایت خلاقیت ممكن نزدیك كنیم.
شما با عضویت در ایده كده وارد یك جامعه مجازی خواهید شد. در ابتدای امر به شما یك كلبه ساده می دهیم شما با دادن اولین ایده ، نهال ایده خود را خواهید كاشت و با دادن ایده های دیگر نهالتان را رشد می دهید تا درختی تناور شود.
شما از درختتان میوه خواهید چید و كسب درآمد خواهید كرد. حیاط كلبه شما محل آمد و رفت ایده ها، دوستان، سرگرمی ها و داشته ها و دانسته های شماست و از همه مهمتر آقای ایده كد كه گاه و بیگاه سراغ شما می آید تا شما از ایده دادن غافل نشوید! شما می توانید با كسب ثروت كلبه خودرا عوض كنید و یا یك اتومبیل بخرید.
در كلبه شما اتفاقات بسیاری می افتد مثلا برف و یا باران می بارد، زلزله می شود، درخت ایده تان خشك می شود، مهمان غریبه می آید، ممكن است مریض شوید و نیاز به دكتر داشته باشید و …
بله شما در یك خانه واقعی زندگی خواهید كرد.

Last updated 8 سبتمبر 2010

By using our website, you agree to our privacy policy   OK