Developer description

سعید سان یک فضای تفریحی و سالم است.
شما در این پایگاه می توانید به اشتراک متن ها, تصاویر, ویدئو ها و لینک ها بپردازید و گروه های عمومی و خصوصی ایجاد کنید و با یکدیگر در ارتباط باشید.
می توانید با دوستان جدید آشنا شوید و نوشته های یکدیگر را دنبال کنید.
همچنین می توانید با موبایلتان گروه های خود را بروز کنید.

Last updated 17 يونيو 2010

By using our website, you agree to our privacy policy   OK