جامعه پیغامک View website

Developer description

شما می‌توانید لحظات خود، تفكرات خود و نوشته‌های كوتاه خود را در این مكان ثبت كنید.
شما می‌توانید با انتخاب موضوعی در پیغامك نوشته‌های كوتاه خود را در رابطه با آن موضوع بیان كنید.
شما می‌توانید از پیغامك به عنوان صفحه اطلاع رسانی سازمان و یا شركت خود استفاده كنید.
شما می‌توانید نوشته‌های خود را از طریق وب و پیامك(SMS) ارسال كنید و به اشتراك بگذارید.
شما می‌توانید در پیغامك نوشته‌های افراد مورد علاقه خود را طریق وب و پیامك(SMS) دریافت كنید.

Last updated 28 مارس 2010

By using our website, you agree to our privacy policy   OK