سایت مرجع متخصصین ایران View website

Developer description

سايت IrExpert ، با هدف ايجاد بانک اطلاعاتی جامع متخصصين ايرانی و نيز به منظور اطلاع رسانی مناسب در کليه زمينه های تخصصي راه اندازی شده است.
با عضويت در اين سايت داراي Home Page اختصاصي مي شويد که مي توانيد مشخصات فردی، مهارتهای تخصصی و ليست پروژه های خود را در آن ثبت کرده و در عرصه جهانی معرفی نماييد. همچنين آخرين اخبار تخصصي، فراخوان کنفرانسها و همايش ها، بهترين فرصتهای شغلی و بورس های تحصيلی داخل و خارج از کشور بصورت روزانه به آدرس Email شما ارسال می شوند.
کافیست هر روز Email خود را چک کنید.

Last updated 28 مارس 2010

By using our website, you agree to our privacy policy   OK