Developer description

هر دختری آروزی های بزرگی در سر دارد. هر دختر کودکی می خواهد تا به یک بانوی متشخص ، با استعداد و موفق تبدیل شود.
بانوی محبوب این امکان را به شما می دهد , به دنیای کوچک ، شیرین و دخترانه ما بپیوندید.
از میان ماجراجویی های بانوی محبوب گذر کنید ، از همه امکانات بیشماری که بازی برای شما فراهم کرده است استفاده کنید !

Last updated 8 سبتمبر 2010

By using our website, you agree to our privacy policy   OK